Poemat Czterech Kultur

Ogólnopolski konkurs na poemat poświęcony Łodzi, w którym nagroda główna wynosi 10 000 złotych.

Poszukiwania formalne, eksperymenty słowne, a w tle dymiące kominy dawnych fabrycznych imperiów i wielobarwny tłum sunący dzisiejszą Piotrkowską. Po raz pierwszy ogłosiliśmy ogólnopolski konkurs na poemat poświęcony Łodzi, w którym nagroda główna wynosi 10 000 złotych. Nazwisko zwycięzcy poznamy we wrześniu.
Istotne, żeby poemat nawiązywał do wielokulturowej historii miasta, jego dziedzictwa industrialnego, nowoczesności i awangardowych tradycji – podkreśla Przemysław Owczarek, kurator sekcji literackiej Festiwalu Łódź Czterech Kultur, pomysłodawca konkursu. Projekt wpisuje się nie tylko w program festiwalu, ale też w obchodzony w tym roku jubileusz stulecia awangardy w Polsce. – Chociaż nie stawiamy ścisłych wymagań formalnych, to liczymy na formy eksperymentalne właściwe dla idei awangardy – wyjaśnia Owczarek i dodaje, że utwór konkursowy nie może być wcześniej ogłaszany drukiem, publikowany na stronach internetowych, ani nagradzany w innych konkursach. Nie może też liczyć więcej niż 300 wersów. Opatrzone pseudonimem utwory należy przesyłać do 20 lipca 2017 roku na adres Domu Literatury w Łodzi.
Nadesłane prace oceni czteroosobowe jury, złożone z wybitnych znawców tematu. Zasiądą w nim: profesor dr hab. Jerzy Jarniewicz – poeta, krytyk literacki i tłumacz; Joanna Mueller – poetka, literaturoznawczyni i krytyczka literacka; Joanna Roszak – pisarka, poetka, publicystka oraz Kacper Bartczak – poeta, tłumacz i krytyk. Wyniki konkursu poznamy we wrześniu, a nagrodzone utwory zostaną opublikowane w Kwartalniku Artystyczno-Literackim „Arterie”.