Jubileusz Gołdy Tencer

50-lecie pracy zawodowej wybitnej artystki Gołdy Tencer.

13 września w Teatru Nowego im. Kazimierza Dejma w Łodzi obchodziliśmy jubileusz znakomitej aktorki, piosenkarki i reżyserki żydowskiego pochodzenia - Gołdy Tencer. Wraz ze świętem 50-lecia pracy zawodowej artyski, na deskach teatru zaprezentowany został Dybuk Mai Kleczewskiej, w którym Tencer również występuje. Doceniony przez krytyków i przez publiczność. Nazywany przedstawieniem mądrym i przenikliwym, opowiedzianym językiem nowego teatru i nowego pokolenia. 

Dybuk Teatru Żydowskiego w Warszawie to klasyka czytana na nowo. Tekst Szymona An-skiego, nazywany często jidyszowym Romeo i Julią, za ludową legendą opowiada o duszy zmarłego ucznia jesziwy, wcielającej się w ciało ukochanej. Reżyserka Maja Kleczewska i dramaturg Łukasz Chotkowski nadali tej historii szersze znaczenie, czyniąc z niej opowieść o złamanym przymierzu pomiędzy narodami i powracającej pamięci. Dramat poszerzony został o historie mieszkańców warszawskiego getta, a także ofiar i ocalałych z Holokaustu. Twórcy niemal dosłownie przywrócili ich do życia, czyniąc widzialnymi, konfrontując współczesność z tymi, którzy odeszli, a trwale przylgnęli do żyjących.