Pusto-stan nienawiści

 

wiktor

Różne formy i różne komunikaty, pozornie nieistotne elementy codzienności, zebrane w piwnicznym labiryncie w opowieść o otaczającej nas ze wszystkich stron nienawiści. Karolina Wiktor, artystka wizualna i performerka swoją najnowszą wystawę-instalację zaprezentuje we wrześniu na naszym Festiwalu. Scenografią, ale też ważną częścią pracy będą piwnice zabytkowej kamienicy Pinkusa i Lende.

Wystawa Karoliny Wiktor to kontynuacja wcześniejszych prac: Alfabetu brakującej czcionki i Poematu wizualnego. Artystka konsekwentnie opowiada o swoim świecie, poskładanym na nowo po udarze. Dekonstruuje istniejący alfabet i konstruuje własny, tworzy nowe formy, grafiki, poezję, przybliża odbiorcom sposób postrzegania i odczuwania rzeczywistości w stanie afazji.

Wiktor jest także baczną obserwatorką otoczenia. Wchodzi w bramy zaniedbanych podwórek, zagląda przez szczeliny, rejestruje, fotografuje i opisuje. W efekcie tego powstał Pusto-stan nienawiści. Projekt jest reakcją artystki na to, co się dzieje – jej niezgodą na nienawiść, dominującą we wszystkich sferach przestrzeni – prywatnej i publicznej.

– Narósł we mnie bunt niewiedzy… Kiedy rzeczywistość, w której przyszło nam żyć, zmieniła się diametralnie na poziomie politycznym, społecznym ale również jednostkowo emocjonalnym? Dlatego w tekście próbuję zrozumieć sens słów nienawistnych, ich zachowań, zmapować kawałek świata, który wymyka się regułom, a który coraz bardziej nas zmienia jako społeczeństwo – mówi artystka.

Wystawa znajdzie się w miejscu charakterystycznym dla Łodzi, w piwnicach zabytkowej kamienicy Mieczysława Pinkusa i Jakuba Lende, stojącej na rogu ulic Kościuszki i Zielonej. Piwniczny labirynt posłuży do zbudowania dramaturgii poematu wizualnego. Jego fragmenty oraz różnorodne wizualia: teksty graficzne, ikonografiki, fotografie, wycinki, rzeczy skonstruowane i znalezione złożą się na realizację nieoczywistą, nielinearną, korespondująca z zastaną przestrzenią, ingerująca w nią z mocnym przekazem, a jednocześnie akceptującą ją taką, jaka jest. Koordynatorem i kuratorem wystawy jest Eliza Gaust. Partnerem wydarzenia jest Kościuszki 1. Wstęp wolny.

Wernisaż wystawy | 10 września, Kamienica Pinkusa, al. Kościuszki 1, g. 18:00

Pusto-stan nienawiści | 10-16 września, Kamienica Pinkusa, al. Kościuszki 1, g. 16:00-19:00

Partner wydarzenia:

Logo Kościuszki na białe tło