Otwarte świątynie. Łódź prawosławna

świątynie

Czy w religii jest miejsce na bunt? Odpowiedzi na to pytanie poszukają z nami przedstawiciele czterech wyznań, które współtworzyły Łódź. W trzech świątyniach i w dawnym domu przedpogrzebowym przez dwa festiwalowe weekendy odbywać się będą wykłady, wystawy, koncerty i projekcje, których celem jest wzajemne spotkanie i poznanie.

Z Łodzią prawosławną spotkamy się 9 września (niedziela). Najpierw (g. 15:00) w cerkwi pw. Aleksandra Newskiego, przy ul. Kilińskiego 56, gdzie wykład Prawosławie i bunt wygłosi Archimandryta Atanazy (Nos), biskup prawosławny diecezji łódzko-poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Godzinę później w cerkwi przy ul. Piramowicza 12 rozpocznie się koncert Błogosław, duszo moja, Pana w wykonaniu Chóru Cerkiewnego.

Partner wydarzenia:

 veolia