Otwarte świątynie. Łódź katolicka

katedra2

Czy w religii jest miejsce na bunt? Odpowiedzi na to pytanie poszukają z nami przedstawiciele czterech wyznań, które współtworzyły Łódź. W trzech świątyniach i w dawnym domu przedpogrzebowym przez dwa festiwalowe weekendy odbywać się będą wykłady, wystawy, koncerty i projekcje, których celem jest wzajemne spotkanie i poznanie.

Sobota, 8 września, poświęcona będzie Łodzi katolickiej. O g. 13:00 zacznie się oprowadzenie po archikatedrze pw. Św. Stanisława Kostki (ul. Piotrkowska 265) z księdzem proboszczem Ireneuszem Kuleszą. Z kolei o g. 13:30, 14:00 i 14:30, również w archikatedrze zobaczyć można multimedialną prezentację Łódź wielokulturowa. O g. 15:00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi (ul. Stanisława Kostki 14) wykład Czy w kościele jest miejsce na bunt? przedstawi arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś – badacz, doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizującego się w dziejach Kościoła autor licznych publikacji.

 Partner wydarzenia:

veolia