Otwarte świątynie. Łódź żydowska

zydowska

Czy w religii jest miejsce na bunt? Odpowiedzi na to pytanie poszukają z nami przedstawiciele czterech wyznań, które współtworzyły Łódź. W trzech świątyniach i w dawnym domu przedpogrzebowym przez dwa festiwalowe weekendy odbywać się będą wykłady, wystawy, koncerty i projekcje, których celem jest wzajemne spotkanie i poznanie.

Spotkanie z Łodzią żydowską odbędzie się 16 września. W domu przedpogrzebowym przy cmentarzu żydowskim (ul. Bracka, wejście od Zmiennej) oglądać będzie można wystawę fotografii Agnieszki Traczewskiej Chasydzkie powroty do miejsc nie-zapomnianych, a o g.15:00 rabin Dawid Szychowski wystąpi z wykładem Życie to przedsionek, a śmierć to drzwi. Wędrówki śladem czterech wielkich religii zakończy spacer po Cmentarzu Żydowskim szlakiem łódzkich Żydów (g. 16:00, wejście od Zmiennej).

Partner wydarzenia:

veolia