Edukacja

edu

O tolerancji, historii, współistnieniu nacji i kultur. Jak o tym wszystkim rozmawiać z najmłodszymi mieszkańcami miasta? Nowocześnie, ciekawie i inspirująco, tak jak robią to edukatorzy Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. W ramach Festiwalu proponują łódzkim uczniom trzy grupy zajęć.

Na uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych, czeka najmłodszy przewodnik po Łodzi – Kolorek. To on opowie maluchom o mieście w centrum Polski, w którym prawie połowa mieszkańców nie była Polakami. Bo tak właśnie wyglądała Łódź przed II wojną światową. W ramach zajęć Łódź z Kolorkiem mali słuchacze poznają codzienne życie w przedwojennej Łodzi. Spotkania z Kolorkiem odbędą się 10 i 14 września o g. 10:00 i 12 września o g. 12:00. 

Buntownicza Łódź  to zajęcia dla starszych uczniów: z klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjalistów i licealistów. Edukatorzy Centrum Dialogu opowiedzą o przemianach społecznych XIX i XX wieku, o sławnych buntownikach pochodzących z Łodzi, i o tym, jak łodzianie angażowali się w rewolucję 1905 roku i opozycję antykomunistyczną.  Zajęcia z tego bloku odbędą się 10 września o g. 12:00, 11 września o g. 10:00, 13 września o g.10:00 i 12:00 oraz 14 września o 12:00.  

Dla starszych uczniów przygotowano też zajęcia Łódź Czterech Kultur. Kiedy w XIX w. Łódź zaczęła rozwijać się w niespotykanym tempie, przyjechali do niej ludzie z całej Europy. Główny udział w rozwoju miasta miały cztery narodowości: Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie. Zajęcia przybliżą życie codzienne ludzi z miasta kominów, pokażą zabytki łódzkie oraz przybliżą sylwetki sławnych łodzian, a odbędą się 11 września o g. 12:00 oraz 12 września o g. 10:00. Obowiązują zapisy i rezerwacje.

Partner wydarzenia:

veolia